Gatos aprontadores Goku e Aurora (Taken with instagram)

Notes

  1. catsallaround reblogged this from fofurasfelinas
  2. fofurasfelinas posted this